0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Đài Loan

XÂY DỰNG NHÀ KHO SUMMIT

Công trình: Xây dựng nhà kho Summit Diện tích : 8 Ha Tổng mức đầu tư : 125 tỷ VND đồng

Nhà máy Summit

Công trình: Công ty TNHH Công nghiệp Summit Việt Nam

Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Phú Khánh

Công trình: Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp Phú Khánh ( Đài Loan) Địa điểm xây dựng: Đường Trần Dung, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Nhà máy ngũ kim Tailian

Công trình: Xây dựng nhà máy ngũ kim Tai Lian tại KCN Phúc Khánh , TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ kim Tai Lian

không có kết quả