0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Giá trị cốt lõi

 

TÂM

 

Tâm là sống và làm việc có đạo đức, cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng tôn trọng lẽ phải, cùng làm những điều đúng đắn để đem đến những điều tốt đẹp. Tâm còn là tâm huyết, tận tâm, tận tụy để phục vụ khách hàng với sự chu đáo và tin cậy để hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

 

TẦM

 

Chúng tôi luôn coi trọng sự học hỏi để nâng tầm hiểu biết, nâng cao trình độ, và kỹ năng để nâng cao vị thế, có thể nhìn xa trông rộng, bao quát, nắm chắc và dự báo được tình hình, đưa công ty phát triển bền vững lâu dài.

 

TRÍ

 

Chúng tôi luôn coi trọng trí tuệ, tri thức. Trí tuệ chính là sức mạnh để công ty phát triển và hòa nhập với xu thế, sự thay đổi của thời đại. Chúng tôi coi trọng, đánh giá cao và cầu thị nhân tài vào làm việc và cùng xây dựng sự nghiệp phát triển với công ty.

 

TIẾN

 

Chúng tôi coi trọng và nỗ lực phấn đấu để luôn tiến bộ, tiến lên chinh phục những đỉnh cao mới. Tiến bộ và tiến lên có nghĩa là không bao giờ được hài lòng, được tự mãn với những gì đã đạt được mà phải luôn khiêm tốn, liên tục suy nghĩ, học hỏi, nỗ lực để liên tục tiến bước trên con đường phát triển bền vững.

 

THỊNH

 

Kết quả cuối cùng của sự thành công và phát triển là mang lại sự phồn thịnh, sự thịnh vượng cho con người và xã hội. Chúng tôi luôn mong muốn và phấn đấu để đem đến cho mỗi cán bộ nhân viên trong công ty có cuộc sống phồn thịnh và tốt đẹp hơn. Công ty như là ngôi nhà thứ hai của mỗi cán bộ nhân viên. Công ty chia sẻ thành quả của sự thành công với cộng đồng xã hội.

   
 

 

 

không có kết quả