0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Quản lý an toàn lao động

TẬP TRUNG VÀO CHẤT LƯỢNG NHƯNG AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀ YẾU TỐ TIÊN QUYẾT TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THI CÔNG CỦA TIẾN THỊNH

 

Nhận thức được rằng, con người là tài sản vô giá, Tiến Thịnh luôn ưu tiên đặt sự an toàn, tính mạng của con người lên vị trí hàng đầu. Tại các công trình Tiến Thịnh triển khai luôn được trang bị đầy đủ hệ thống biển báo, các trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh công trường. Hoạt động thi công tuân thủ theo một quy trình quản lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đồng thời đảm bảo cho hoạt động thi công được diễn ra đúng tiến độ v à chất lượng cam kết.

 

ĐÀO TẠO BÀI BẢN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

Công tác tập huấn an toàn lao động được tổ chức đều đặn hàng tuần trên khắp các công trường góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng tránh cũng như xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra tai nạn lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất những rủi ro về sức khỏe cho người lao động.

- Đối với Cán bộ an toàn, kỹ sư giám sát: Đảm bảo 100% nhân viên mang dây an toàn khi ra công trường, huấn luyện công tác sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy...

- Đối với công nhân trên công trường: Trang bị bảo hộ lao động cho 100% công nhân, nâng cao ý thức chấp hành nội quy an toàn lao động, huấn luyện định kì hàng tuần.

- Hệ thống bảng biểu: Luôn được đầu tư về chất lượng và đảm bảo về số lượng. Mỗi tấm bảng biểu không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là lời chúc bình an của công ty gửi đến tất cả cán bộ, công nhân viên đang ngày đêm làm việc tại công trường.

 

 
     
 
     
 


Công tác huấn luyện, đảm bảo an toàn lao động luôn được chú trọng và thực thi nghiêm túc
 

 

không có kết quả