0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Chứng chỉ - Giải thưởng

Cùng với sự ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển kinh tế tỉnh Thái Bình nói riêng, sự phát triển kinh tế đất nước nói chung, Công ty cổ phần phát triển đầu tư và xây lắp Tiến Thịnh và ông Dương Xuân Thịnh - Tổng giám đốc công ty đã vinh dự là những tập thể và cá nhân xuất sắc nhận bằng khen, giấy chứng nhận của nhiều đơn vị, ban ngành.

 

Đây chính là sự ghi nhận, nguồn động viên lớn để Công ty cổ phần phát triển đầu tư và xây lắp Tiến Thịnh tiếp tục vững vàng, phát triển hơn nữa trong tương lai.

 

 

 

 

không có kết quả