0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Chi tiết dự án

Khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học

 • Chủ đầu tư

  Công ty TNHH chăn nuôi Thái Thụy

 • Quốc gia

  Việt Nam

 • Địa điểm

  Thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

 • Thực hiện dự án

  Công ty cổ phần phát triển đầu tư và xây lắp Tiến Thịnh

 • Tư vấn thiết kế

 • Hoàn thành

  Đã triển khai

 • Tổng vốn đầu tư

 • Tổng diện tích

Mô tả dự án

Công ty cổ phần xây lắp Tiến Thịnh thực hiện gói thầu 04: Nhà phát triển hậu bị, nhà nọc, nhà phối, nhà  mang thai, hệ thống thoát thải khu nhà PTHB, nhà nọc, phối, mang thai

không có kết quả