0869.749.888

P.316 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Dự án đã triển khai

Khu TTTM Xe máy

Công trình: Xây dựng khu trung tâm dịch vụ kinh doanh thương mại tổng hợp. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xe đạp xe máy Thái Bình

không có kết quả